توضیحات پیرامون مرحله نهایی بصائر5


بسم الله الرحمن الحیم

رشته حفظ :

مرحله نهایی رشته حفط روز شنبه 18 بهمن ماه ساعت 14 به صورت حضوری در دارالقرآن مرکزی غرب تهران برگزار میشود.


رشته صوت و لحن :

مرحله نهایی رشته صوت ولحن روز شنبه 18 ماه ساعت 16 به صورت حضوری در دارالقرآن مرکزی غرب تهران برگزار میشود .

صوت ولحن پیشرفته :

تقلید از یکی از دو صوت زیر :

سوره حشر

سوره روم

صوت و لحن مبتدی :

تقلید از یکی از صوت های زیر :

سوره شمس

سوره تین

سوره فیل

سوره همزه

سوره عادیات


رشته اذان

مرحله نهایی رشته اذان روز شنبه 18 ماه ساعت 16 به صورت حضوری در دارالقرآن مرکزی غرب تهران برگزار میشود .

تقلید از یکی از صوت های زیر :

صوت تقلیدی 1 

صوت تقلیدی 2 

صوت تقلیدی 3 


رشته ترتیل

مرحله نهایی رشته ترتیل روز شنبه 18 ماه ساعت 16 به صورت حضوری در دارالقرآن مرکزی غرب تهران برگزار میشود .

ترتیل کل سوره غافرآدرس: خیابان ستارخان ، خیابان نیرو ، نبش کوچه دوم ، پلاک 69 دارالقرآن مرکزی غرب تهران (برای مشاهده روی نقشه کلیک کنید)

در صورت بروز مشکل به شماره 09191765644 در پیام رسان های واتساپ یا بله پیام بدهید.